Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Wycieczka po mieście
18.12.2013   /  Józef Kunicki

Wycieczka po Olecku

Wycieczka po mieście

 

1. Centrum miasta
Wycieczka po mieścieJesteśmy na Placu Wolności. Dawniej pisano, że był to jeden z największych w Europie rynek o wymiarach 255x215x228x255 metrów. Rozplanowano go wg zasad urbanistyki średniowiecznej (z naroży wybiegają po dwie ulice stanowiące przedłużenie pierzei rynkowych). Niegdyś służył za miejsce targów bydła i koni. Już najstarsze dzieło historyczno-geograficzne Caspara Hennenbergera z 1595 roku dotyczące przeszłości Prus "Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel" wspomina jako osobliwość rozmiary oleckiego rynku i przytacza legendę, według której ówczesny starosta straduński, Wawrzyniec von Halle, założył się z kimś zamożnym o większą sumę, że jeżeli stanie na jednym końcu rynku na czele czterystu jeźdźców, to nie będzie widoczny z jego drugiego krańca. Obecnie Środek placu zajmuje park z pomnikiem z 2000 r. wzniesionym w hołdzie wszystkim tym, dzięki którym żyjemy w pokoju i wolnej Ojczyźnie (...).
Park jest w części pozostałością po cmentarzu, w środku którego, na wzniesieniu, stał gotycki kościół (rozebrany po zniszczeniu go w czasie ostatniej wojny). Obecnie w tym miejscu góruje nad miastem nowa świątynia katolicka. W alejce oddzielającej teren kościelny od parku znajduje się budynek dawnego ratusza z 1818 r. Wokół placu zlokalizowany jest pasaż handlowy, Punkt Informacji Turystycznej, Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” oraz urzędy publiczne.

2. Ulica Grunwaldzka
Wycieczka po mieścieJedna z ulic prostopadle odchodzących od Placu Wolności. Przy ul. Grunwaldzkiej 7 znajduje się zabytkowy dom mieszkalny z II połowy XVIII w. o konstrukcji szachulcowej. Młyn wodny znajduje się za mostem na rzece Ledze. Kiedyś wodny obecnie elektryczny jest własnością prywatną. Na froncie budynku, nad balkonem znajduje się data wybudowania - 1895r.

 

 

3. Ulica Młynowa - Mazurska
Boczna uliczka prostopadła do ulicy Grunwaldzkiej. Poruszając się wzdłuż niej można obejrzeć przedwojenną zabudowę miasta. Stare domy, jak rodzynki w cieście, dodają smaku monotonii współczesnej zabudowy jednorodzinnej.
4. Ulica Zamkowa
Wycieczka po mieścieZespół Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego– kościół noegotycki wybudowany w latach 1859-1861 jest widoczny z daleka dzięki wieży kościelnej. Konsekrowany w 1862r. Zabudowania murowanej kaplicy pochodzą z II połowy XIX w. Wieżę dobudowano ok. 1920 roku. We wnętrzu znajduje się ciekawy drewniany ołtarz. Proszę zwrócić uwagę na ostre łuki w oknach. Do wypełnienia ażurowych otworów okiennych zastosowano delikatne maswerki [niem., got. motyw dekor. składający się z elementów geom. (laskowania tworzące koła, odcinki koła,stylizowane trój- lub czteroliście, rybie pęcherze), wykonany w kamieniu lub cegle, przeważnie jako wypełnienie górnych partii okien i balustrad, także (ślepy maswerk) wypełniający pola ścienne; maswerki występują także w snycerstwie (dekoracje mebli) i złotnictwie]. Obok kościoła znajduje się kapliczka, a w środku dębowy krzyż misyjny ustawiony w 1960 r. Po zaobserwowaniu- 10 września 1981 r.- wycieku z krzyża („krople krwi”) to miejsce kultu - Sanktuarium Krzyża Świętego (od 13 maja 1994 r.). Kilkadziesiąt metrów dalej znajdują się budynki Zespołu Szkół Technicznych (po lewej) i budynek dawnego Sądu Okręgowego (po prawej), w którym mieści się obecnie komisariat policji.
5. Plac Zamkowy
Wycieczka po mieścieNa tym miejscu w 1654 r. starosta książęcy Krzysztof Albrecht von Schönaich rozpoczął budowę okazałego zamku. Przez wiele lat służył on jako siedziba kolejnych starostów książęcych. Kiedy w XVIII wieku zamek zaczął podupadać, po likwidacji urzędu starostów książęcych, przekazano go stadninie państwowej. W 1822 zamek spłonął i nie został odbudowany. Pod koniec XIX w. ruiny zamku zostały usunięte, a w ich miejscu w 1897 stanął budynek starostwa powiatowego. W latach osiemdziesiątych XX w. przeprowadzono wykopaliska, w których odkryto fragmenty konstrukcji siedemnastowiecznego zamku z wyrazistą basztą.
Obecnie w budynku mieści się Zespół Szkół Technicznych i Wszechnica Mazurska- niepaństwowa uczelnia wyższa. Na tym terenie znajdują się pozostałości z czasów przed lokacją miasta (1560), relikty zamku z okresu XVI-XVIII w.; fragmenty umocnień ziemnych, bastionowych, nowożytnych i budynek dawnego starostwa. Ten ostatni jest ciekawym przykładem publicznej budowli neogotyckiej terenu dawnych Prus Wschodnich. Warto zwrócić uwagę na styl architektoniczny budynku. To neogotyk, faza strukturalna, wyraz siedzib typu „zamkowego”, o czym świadczą ostre łuki w okiennicach i sklepienie krzyżowo-żebrowe w wejściu do budynku.
6. Kamienny i drewniany mostek
Wycieczka po mieściePo prawej mijamy kawiarnię i wychodzimy na brzeg rzeki Legi , nad którą w tym miejscu przerzucony jest kamienny mostek. Przy moście (od strony miasta) rozpoczynają się szlaki turystyczne Ziemi Oleckiej. Nie przekraczając mostu skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż rzeki. Mijamy długi, drewniany mostek, który był wielokrotnie przebudowywany (ostatnio w 2001 r.). Tutaj możesz zobaczyć ptaki gniazdujące w okolicznych trzcinach (np. kaczki krzyżówki, perkozy, łyski). Warto przystanąć, by poobserwować zwyczaje tych urokliwych ptaków.
Zimą łabędzie nieme wchodzą aż na mostek – trudno przejść bez „wykupnego” chleba. Warto dodać, że to doskonałe miejsce do obserwacji dwóch ekosystemów- jeziora i rzeki, ponieważ w tym właśnie miejscu rzeka Lega wypływa z jezioro Oleckie Wielkie. Po przejściu mostku znajdujemy się na popularnym trakcie spacerowym olecczan. To fragment oznaczonej trasy przyrodniczej, tzw. Wiewiórczej Ścieżki, wiodącej wokół jeziora. Przed plażą miejską - z widoczną skocznią - idziemy schodami pod górę.
7. Ulica Park
Wycieczka po mieścieW Olecku przykuwa uwagę przede wszystkim jezioro z unikalnym molo i skocznią oraz zespół obiektów sportowych położonych w pięknym parku miejskim. Zespół sportowo-rekreacyjny tworzą stadion, boiska, dawny hipodrom, korty i oryginalne kąpielisko. Nie opodal stadionu zobaczymy zadaszoną altankę. Kiedyś było to miejsce komisji sędziowskiej zawodów hippicznych.

Wycieczka po mieście Do naszych czasów zachowała się kamienna półrotunda – pozostałość po pomniku żołnierzy niemieckich poległych pod Oleckiem w czasie I wojny światowej. Zespół rekreacyjno – sportowy, który w części mieści się na terenach Parku Sportu i Rekreacji. Przechodząc wiaduktem zwróćmy uwagę na pozostałość po linii kolei wąskotorowej. Pomnik z całym kompleksem sportowym, rekreacyjnym i parkowym powstał około 1927 roku. Olecki monument, drugi pod względem wielkości w Prusach Wschodnich, wystawiony został z inicjatywy ówczesnego starosty dr. Wachsmanna. Jego wymowę polityczną jednoznacznie określał napis, jaki widniał na całej długości wewnętrznej strony półkolistego kamiennego muru, złożony z dużych brązowych liter: “Panie, usłysz nasze błaganie i spraw, aby znowu powstały zjednoczone Niemcy”.
8. Ulica Słowiańska
Wycieczka po mieścieNa tej ulicy warto obejrzeć zabytkowe zabudowania szkół. Po lewej stronie znajduje się przedwojenny budynek szkoły z 1925 r. Dziś uczęszczają do niej oleccy gimnazjaliści. Po prawej stronie znajdują się zabudowania dawnego szpitala - obecnie Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Głuchych. Od lat posesja tej szkoły zbiera laury w konkursie „Mieszkajmy piękniej”.
9. Cmentarz
Wycieczka po mieścieCmentarz ewangelicki- przedwojenny cmentarz wyznaniowy. Na jednej z alejek znajduje się odrestaurowany w 2003 r., przedwojenny pomnik poświęcony żołnierzom z wojen prusko- austriackich i prusko- francuskich (1866 i 1870/71).Obok znajduje się również kwatera wojenna żołnierzy z I wojny światowej.
 10. Wieża ciśnień
Wycieczka po mieście
Po przejściu cmentarza ewangelickiego widzimy przedwojenną wieżę ciśnień. Wieża ciśnień ze zbiornikiem wyrównawczym wybudowana na przełomie XIX-XX w. Stacja pracowała nieprzerwanie od 1907 do czerwca 2006 roku. - Do 1956 roku wyposażona była w trzy studnie głębinowe oraz dwa niezależne ciągi uzdatniania wody. Źródłem zasilania agregatów pompowych był gaz koksowniczy wytwarzany na miejscu z węgla. Dopiero po 1945 roku zastosowano silniki i pompy zasilane energią elektryczną. W 2006 roku wykonano remont wieży oraz zbudowano nową stację uzdatniania wody. Wieża znajduje się na terenie urokliwego osiedla domków jednorodzinnych.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F