Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Spotkanie z sołtysami
grafika
01.02.2018  /  Józef Kunicki;
1 lutego br. w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyło się spotkanie Burmistrza Wacława Olszewskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Rejterady  z sołtysami z terenu gminy Olecko.
Zebranie rozpoczęło się od zaprezentowania planów inwestycyjnych. Szczegółowo omówiony został zakres związany z przebudową targowicy miejskiej.
— Nadszedł czas na podniesienie standardów w jakich odbywa się handel w Olecku. Liczę    na to, że po przebudowie okazjonalna sprzedaż, która  czasami odbywa się na ulicach, przeniesie się na targowisko - podkreślił burmistrz.
Na targowisku wybudowane zostaną  dwie zadaszone wiaty z 22 stołami handlowymi. Obecny budynek  administracyjny zostanie przebudowany. Docelowo mieścić się w nim będą m.in. pomieszczenia dla lekarza weterynarii. W ramach planowanej inwestycji plac targowy będzie odwodniony, utwardzony, oświetlony  lampami LED. Teren zostanie ogrodzony i będzie nadzorowany poprzez  monitoring wizyjny. Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości  983 161 zł. Wartość całej inwestycji wynosi 2 306 568,50 zł.
Ponadto omówiony został budżet  gminy w zakresie zadań na terenach wiejskich, w  tym również fundusz sołecki na ten rok. Pieniądze może niektórym wydają się małe ale efekty inwestycji poczynionych dzięki nim na terenach wiejskich są widoczne - podkreślał burmistrz.
 
Spotkanie z sołtysami

Kiedy mowa o budżecie to oczywiście i pieniądzach. Informację w zakresie inkaso podatków i opłat lokalnych przekazano sołtysom również pisemnie. Burmistrz poinformował o terminach płatności podatków oraz sposobie rozliczania się z pobranych  kwot podatku  i wpłacenia pobranych należności na konto urzędu.
Wspomniano również o inicjatywie lokalnej, którą sołectwo Kijewo wykorzystuje  w modelowy sposób.  Dotychczas  dzięki współpracy gminy i mieszkańców sołectwa doposażony został teren rekreacyjny. - To doskonały przykład ilustrujący możliwości pozyskania dodatkowych środków dla sołectwa. Wymaga to oczywiście zaangażowania mieszkańców i lidera ale jak pokazuje przykład Kijewo można i warto - podsumował burmistrz.
Rozmawiano również o planach związanych ze złożeniem wniosków w ramach programu Otwartych Stref Aktywności. Wytypowano do potencjalnych  inwestycji dwa sołectwa: Zatyki i Gordejki. Sołtysi tych miejscowości zostali poproszeni o włączenie się  w proces przygotowania projektów.
Spotkanie z sołtysami

9 marca br. w Olsztynie odbędzie się Gala Sołtysów organizowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotychczas zgłosiło się na nią 12 sołtysów. – Miło mi poinformować, że wytypowałem panią Teresę Michniewicz, która pełni funkcję sołtysa Kijewa, do wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności – powiedział burmistrz.
Sołtysi zostali poproszeni o zgłaszanie kandydatur rolników do odznaczenia Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, podając jednocześnie uzasadnienie. – Chodzi głównie o wskazanie pracy społecznej na rzecz lokalnego środowiska.  Oczekujemy również na propozycje kandydatów na starostów dożynkowych. Czas płynie szybko więc przygotowania do  tegorocznego Święta Plonów czas zacząć– podsumował burmistrz.
Na spotkaniu dyskutowano  o świetlicach wiejskich, szczególnie zaś o  problemach związanych z ich wykorzystaniem.
Burmistrz poinformował  zebranych o możliwości udziału mieszkańców w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu e-Obywatel– nowe umiejętności cyfrowe”.
 - Odbyły się już  dwa spotkania informacyjne  na ten temat, które cieszyły się dużym zainteresowaniem- powiedział burmistrz. Chętni do udziału w szkoleniach  proszeni są o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, tel. 87 520 12 32 lub 87 520 23 95; tam też można uzyskać szczegółowe informacje.
Na zakończenie burmistrz przekazał informację o tym, że wieloletni Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku, Pan Zdzisław Kamiński  przeszedł na emeryturę. W jego imieniu podziękował wszystkim sołtysom za współpracę i bardzo dobre relacje oraz życzliwość z jaką spotykał się przy realizacji projektów na rzecz rolników i ich gospodarstw. 
Spotkanie z sołtysami
 
Spotkanie z sołtysami
 
 

 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F