Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Komisja Konkursowa - zapraszamy NGO
grafika
15.05.2018  /  Józef Kunicki;

Szanowni Państwo Organizacje Pozarządowe i inne podmioty uprawnione

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, zgodnie z art. 15 ust. 2a w/w ustawy, istnieje konieczność powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji. W pracach komisji mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (które nie składają ofert w zakresie danego zadania konkursowego!). Serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe do wskazywania osób do pracy w komisji konkursowej.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że komisje konkursowe pracują w oparciu o regulamin stanowiący załącznik Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W pracach komisji nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z organizacjami składającymi oferty.

  Ogłoszenie konkursu dostępne jest na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/912/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018 ...

                Proszę organizacje pozarządowe (zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę/-y reprezentujące organizację) o ewentualne wskazanie osób do pracy w w/w komisji konkursowej, określając jednocześnie doświadczenie kandydata w pracy w komisjach konkursowych, terminie do 18.05 2018 r. mailem, na adres:

Jednocześnie informuję, że praca w komisji konkursowej jest działalnością społeczną (bez wynagrodzenia) z możliwym zwrotem kosztów podróży.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F