Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Po znowelizowaniu ustawy – wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać w organie wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a więc w naszej sytuacji do Burmistrza.
20.04.2018  /  Józef Kunicki;

W dniu 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651). W wyniku nowelizacji, procedura zgłaszania, szacowania i wynagradzania szkód łowieckich uległa zmianie.

Na podstawie nowych regulacji wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, rolnik powinien złożyć do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, co w sytuacji wystąpienia szkody na terenie Gminy Olecko, oznacza Burmistrza Olecka. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkody.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich dokonuje zespól składający się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Przedstawicielem gminy z mocy ustawy jest sołtys danej jednostki pomocniczej - sołectwa, na terenie którego wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój nr 22 telefon 87 520 26 54, u sołtysa danego sołectwa oraz do pobrania ze strony BIP Urzedu, w zakładce Druki do pobrania – Szkody łowieckie.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F