Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Dofinansowanie ekologiczne
grafika
10.01.2018  /  Józef Kunicki;

W celu poprawy jakości powietrza oraz oczyszczania wód wprowadzone jest w naszej gminie dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy.

W 2017 r. do tut. urzędu wpłynęły 102 wnioski o udzielenie dofinansowania z czego 98 na  wymianę pieców, 2 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 2 na przyłącza do sieci kanalizacyjnej. W 2017 r. podpisano i zrealizowano 55 umów, natomiast pozostałe 47 wniosków będzie realizowanych w tym roku. Obecnie podpisywane są pierwsze umowy co oznacza, że wszyscy mieszkańcy którzy złożyli swoje wnioski w 2017 r. otrzymają dofinansowanie.
Jednocześnie przypominam, że warunkiem uzyskania dotacji z zakresu ochrony powietrza jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących, starych źródeł ciepła na nieruchomości. Wnioskodawca składając wniosek będzie zobowiązany do realizacji zadania dopiero po zawarciu umowy o udzielenie dotacji w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. Inwestycje, które zostaną zrealizowane przed dniem podpisania umowy nie będą mogły być dofinansowane.
Kolejny termin składania wniosków na otrzymanie dofinansowania to 01.02-30.04.2018 r.  Wnioski będą realizowane do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy, którzy są właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Olecko. Wyłączeni są jedynie właściciele  budynków,  które oddane zostały do użytku po 14 marca 2017 r.

Jakie są kryteria wyboru inwestycji?
1. Dotacja warunkowana jest likwidacją wszystkich istniejących  starych  źródeł ciepła*  na nieruchomości  i instalacją nowego źródła ciepła.
*Od powyższej zasady  można odstąpić jedynie w przypadku:
a) gdy piece kaflowe stanowią wartość architektoniczną, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,
b) występowania kominka opalanego drewnem.

Na co można otrzymać dotację? Jakiego rodzaju zakup  można dofinansować?
Dotacja może być przeznaczona  na częściowe pokrycie kosztów związanych z:
- zakupem i instalacją  pieca/kotła  do  opalania paliwami stałymi. Nowy   kocioł ma mieć  automatyczne podawanie paliwa  i musi spełniać wymagania 5 klasy emisji spalin (PN EN 303-5:2012),
- zakupem i instalacją kotła olejowego lub gazowego,
- zakupem i instalacją kotła elektrycznego,
- zakupem i instalacją  pompy ciepła.
Dofinansować można również podłączenie do jakiejkolwiek zbiorczej sieci cieplnej  występującej na terenie Gminy Olecko.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dotacja wynosi 50% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tys. zł brutto.
Jakie dokumenty trzeba złożyć by ubiegać się o otrzymanie dotacji?
Wniosek na obligatoryjnym druku należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku. Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej pod poniższym adresem:
https://um.olecko.pl/strona-359-dofinansowanie_wymiany_piecow_i_4.html

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F