Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Informacja o sesji Rady Miejskiej
grafika
14.11.2017  /  Karolina Kuskowska;

W dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie stanowiska w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Olecko – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
7. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
8. Stan realizacji prowadzonych w gminie inwestycji – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
9. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustanowienia hejnału gminy Olecko,
b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,
d) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej,
e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”,
f) zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko,
g) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko,
h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Babkach Oleckich
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Judzikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Judzikach,
o) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,
p) nadania statutu Szkole Podstawowej w Kijewie,
q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024,
r) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
12.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.


                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                      (-) Karol Sobczak

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F