Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Gmina Olecko włączona do obszaru ochronnego z powodu zwiększonego zagrożenia afrykańskim pomorem świń
grafika
13.07.2017  /  Józef Kunicki;

W związku z włączeniem trzech gmin powiatu oleckiego tj. Wieliczki, Olecko i Świętajno do tzw. obszaru ochronnego z powodu wystąpienia następnych przypadków i ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików i świń na terenach bezpośrednio z nami sąsiadujących w woj. podlaskim informuję, że właściciele gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną będą musieli spełniać szereg dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Najważniejsze z nich to:

1. Obowiązek codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń i niezwłocznego zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi weterynaryjne, wójta, burmistrza, prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia choroby;

2. Przestrzeganie nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:

- nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami,

- nakaz sprzątania i aktualizowania spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury i knurki,

- nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami/wejściami do gospodarstw oraz wyjazdami/wyjściami z gospodarstw a także przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz utrzymanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego – posiadanie dowodów zakupu do okazania w trakcie kontroli,

- nakaz stosowania przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF,

- nakaz bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi i sprzętów używanych do obsługi świń,

- nakaz obowiązkowego badania przedubojowego i poubojowego świń ubijanych w gospodarstwie na użytek własny na koszt właściciela wraz z kosztami najczęściej podwójnych dojazdów,

- nakaz informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym upadku świń w ciągu 24 godz. od zaistnienia,

-zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików
i produktów ubocznych pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

-zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

            Spełnienie powyższych wymagań będzie przedmiotem 2-krotnych w ciągu roku kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Niespełnienie dodatkowych wymagań objęte jest postępowaniem administracyjnym, sankcjami karnymi, jak również dotkliwymi sankcjami karnymi finansowymi.

Dlatego też gospodarstwom, w których chów świń nie jest zasadniczym kierunkiem produkcji
i głównym źródłem utrzymania, a także właścicielom stad utrzymującym świnie wyłącznie na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii zaleca stopniowe, wraz z dorastaniem zwierząt do wagi ubojowej lub zakończonym odchowem prosiąt, zaprzestanie chowu świń do czasu wygaśnięcia epizootii afrykańskiego pomoru świń, przynajmniej w naszym północno-wschodnim Regionie.
W aktualnej sytuacji pozwoli to zdroworozsądkowo uniknąć dodatkowych kosztów, uciążliwości
i obowiązków.

Fakt wygaszenia chowu świń należy w ciągu 7 dni zgłaszać do biura Powiatowego ARiMR oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F